นโยบายการคืนสินค้าและคืนเงิน

ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2565

สงวนสิทธิ์เปลี่ยนหนังสือเนื่องจากหนังสือมีจำนวนจำกัด

ยกเว้นกรณีความผิดปกติทางด้านการตีพิมพ์ เช่น หน้าไม่ครบ พิมพ์สลับหน้า เป็นต้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ผ่านอีเมล princebook.donate@gmail.com เท่านั้น