ช่องทางการชำระเงินและการจัดส่งสินค้า

ปรับปรุงล่าสุด 05/05/2565

การโอนเงินผ่านธนาคาร

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 016-2-51252-9

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารกสิกรไทย
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 638-2-13545-6

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทย
สาขา: พระปิ่นเกล้า
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 031-0-04905-9

ธนาคารกรุงเทพ

ธนาคารกรุงเทพ
สาขา: รพ.ศิริราชปิยมหาราชการุณย์
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 901-7-00988-8

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา: อรุณอมรินทร์
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 157-1-08108-3

ธนาคารทหารไทยธนชาต

ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 085-2-08995-2

ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน
สาขา: ศิริราช
ชื่อบัญชี: "ศิริราชมูลนิธิ" (ธงวันมหิดล)
หมายเลขบัญชี: 020-02404205-1

วิธีการคิดค่าจัดส่ง

จัดส่งฟรี [ Thailand ] Thailand

กำหนดราคาจัดส่งตายตัว (Flat Rate) - จัดส่งภายใน 30 วันทำการ

  • ค่าจัดส่ง (฿) 0.00
  • นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

    นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

    นโยบายการยกเลิกใบสั่งซื้อ

    ยกเลิกใบสั่งซื้อภายใน 7 วัน